หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ สัตหีบสร้างการรับรู้โครงการ EEC ถ่ายทอดความรู้ไปยังชุมชน

สัตหีบสร้างการรับรู้โครงการ EEC ถ่ายทอดความรู้ไปยังชุมชน

585
0
แบ่งปัน
https://youtu.be/Vd-qfkWrYxI

นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสร้างการรับรู้พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ( EEC)  ที่โรงแรมสวอลเลค กม.10  โดยมีเป้าหมายให้คณะทำงานชุดตำบล ที่ประกอบด้วยทุกภาคส่วน ได้รับทราบแนวทางการพัฒนาและความรู้ พร้อมการถ่ายทอดความรู้ไปยังชุมชนหมู่บ้าน  โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีความรู้มาถ่ายทอด

                 ทั้งนี้นายอำเภอสัตหีบ ได้ย้ำให้ผู้เข้ารับการอบรม สอบถามข้อสงสัย และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อความกระจ่าง และนำไปสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องในพื้นที่ โดยมีเป้าหมายให้คณะทำงานชุดตำบล ที่ประกอบด้วยทุกภาคส่วนได้รับทราบแนวทางการพัฒนาและความรู้ พร้อมการถ่ายทอดความรู้ไปยังชุมชนหมู่บ้าน