หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ รพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ จัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ปี 2563

รพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ จัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ปี 2563

492
0
แบ่งปัน
https://youtu.be/tCMvO8VOspg

วันนี้ 21 ต.ค.63 พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ และกล่าวอาเศียรวาทราชสดุดี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันพระราชสมภพของพระองค์ท่าน และถือเป็นวันพยาบาลแห่งชาติ โดยได้จัดกิจกรรม “วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563” และมอบรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ด้านคุณธรรมจริยธรรม มอบรางวัลพยาบาลดีเด่น และมอบรางวัลผู้ชนะแต่งคำขวัญ “รณรงค์พฤติกรรมทาง จริยธรรมดีเด่น” เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563  ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย ณ อาคารบริการผู้ป่วยนอก รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ข้าราชการ และพนักงาน รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ และอดีต รองผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ร่วมพิธีในวันนี้

        ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ กล่าวว่าการจัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ในวันนี้ นับได้ว่าเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขอให้ทุกคนได้ร่วมกันตั้งปณิธาน ที่จะดำเนินตามรอยพระยุคลบาท ด้วยการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความมานะพยายาม และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง พร้อมขอชื่นชมและยินดีกับบุคคลากร พยาบาล และพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับรางวัลด้านคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงผู้ชนะการประกวดคำขวัญ รณรงค์พฤติกรรมทางจริยธรรมทางการพยาบาล ซึ่งผู้ได้รับรางวัลด้านคุณธรรม จริยธธรรม จะเป็นแบบอย่างที่ดี ในการประพฤติตนสร้างสรรค์คุณประโยชน์ ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาลต่อไป

     และในโอกาสเดียวกันนี้ยังได้จัดชุดแพทย์ พยาบาล เคลื่อนที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง อ.สัตหีบ ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย