หน้าแรก Uncategorized เด็กนักเรียนกว่า 5 พันคน เข้าชมแหล่งเรียนรู้ เกษตร ที่สวนนงนุชพัทยา 1 ใน 10 สวนสวยที่สุดในโลก!

เด็กนักเรียนกว่า 5 พันคน เข้าชมแหล่งเรียนรู้ เกษตร ที่สวนนงนุชพัทยา 1 ใน 10 สวนสวยที่สุดในโลก!

510
0
แบ่งปัน
https://youtu.be/Er_HeebYpMs

วันที่ 18  ธันวาคม 2563 ที่สวนนงนุชพัทยา  จ.ชลบุรี ซึ่งเป็น 1 ใน10สวนสวยที่สุดในโลก มี ได้มีเด็กนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ทั้งจังหวัดชลบุรี และ กรุงเทพมหานครกว่า 5 พันคน ได้เข้าชมสวนสวย บนพื้นที่ 1,700 ไร่ ชมสวนลอยฟ้า  สวนที่แปลกใหม่ที่สุดในโลก  การตกแต่งสวนถาด มากกว่า 135 ถาด   เนริส์เชอรี่ตะบองเพชร   สวนไดโนเสาร์  235 สายพันธุ์ 832  ตัว   สัตว์ปูนปั้น และสวนต่าง ๆ กว่า 30 สวน  พร้อมเข้าชมแสดงวัฒนธรรมไทย 4 ภาค  และช้างแสนรู้

นอกจากนี้นักเรียนบางกลุ่มยังได้เข้าชมแหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่   เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์   ชมการสาธิตทำน้ำส้มคันไม้จากการเผาถ่าย  การปั้นกระถาง  พร้อมกับชมแปลงผักที่ปลูกโดยใช้ปุ๋ยชีวะภาพที่ทางสวนนงนุชพัทยาได้ผลิตขึ้นใช้เอง เพื่อใช้ในการรดน้ำผัก ผักที่ได้จึงปลอดสารพิษ และอาหารไทย ขนมไทย  รวมถึงการสอนศิลปะป้องกันตัวของแม่ไม้มวยไทย

             โดยการเดินทางมาเยี่ยมของเด็กนักเรียนมาที่มาสวนนงนุชพัทยาเพื่อจะได้เป็นการปลูกฝังเด็กให้สนใจในเรื่องเกษตร รักสัตว์  การใส่ใจสิ่งแวดล้อม และสวนพฤษศาสตร์ รวมถึงประเพณีวัฒนธรรมไทยที่มีมาแต่โบราณได้ความรู้ความเข้าใจและการอนุรักษ์แก่เด็กนักเรียนที่เดินทางมาสวนนงนุชพัทยา

            ดังนั้นสวนนงนุชพัทยาได้เดินหน้าทำหน้าที่สอนเด็กและเยาวชนของชาติให้เข้าถึงในการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ต่าง ๆได้เรียนรู้สัตว์นานาชนิด  โดยมีเด็กนักเรียนและเยาวชนมาเรียนรู้ ปีละหลายแสนคนเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ปลูกฝังเยาวชนอย่างสมบูรณ์แบบ

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323