หน้าแรก ข่าวท่องเที่ยว สั่งงดแล้ว “เคาท์ดาวน์พัทยา” นายกพัทยาแถลง สบค.ชลบุรี สั่งงดกิจกรรมห้ามรวมตัวเป็นจำนวนมาก ย้ำ “ตั้งการ์ดสูง” กันแพร่ระบาดโควิด-19

สั่งงดแล้ว “เคาท์ดาวน์พัทยา” นายกพัทยาแถลง สบค.ชลบุรี สั่งงดกิจกรรมห้ามรวมตัวเป็นจำนวนมาก ย้ำ “ตั้งการ์ดสูง” กันแพร่ระบาดโควิด-19

498
0
แบ่งปัน

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่าจากปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดสมุทรสาครที่มีกรณีของการติดเชื้อโควิด-19 ของประชาชนและแรงงานต่างด้าวพันกว่าราย และพบว่ายังมีการลุกลามไปยังพื้นที่ต่างๆในหลายจังหวัดจนเป็นที่หวาดวิตกของประชาชนโดยทั่วไปว่าอาจเกิดการแพร่ระบาดในรอบ 2 ขึ้นนั้น ในส่วนของจังหวัดชลบุรีเอง ทางผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจัง หวัดชลบุรี ได้จัดประชุมคณะกรรมการและตัวแทนองค์กรส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นทางการเร่งด่วน เพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันและควบคุมที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้น เนื่องจากในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีเองก็มีจำนวนแรงงานต่างด้าวอยู่เป็นจำนวนมาก โดยได้สั่งการให้ออกสำรวจและตรวจสอบตามแหล่งพักพิงและที่พักอาศัยของกลุ่มแรงงานเหล่านี้ทั่วทุกพื้นที่ ซึ่งเบื้องต้นยังไม่พบว่ามีผู้ใดไปหรือมาจากพื้นที่เสี่ยงแต่เพื่อเป็นการป้องกันและลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น จึงออกคำสั่งให้ทุกพื้นที่งดการจัดกิจกรรมหรือ Event ในช่วงเทศ กาลปีใหม่ โดยเฉพาะกิจกรรมที่จะมีการรวมตัวของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ไม่สามารถจำกัดจำนวนได้ ซึ่งจะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อแม้จะมีมาตรการในการป้องกันอย่างเข้มงวดก็ตาม ส่งผลให้เมืองพัทยาต้องประกาศงดการจัดกิจกรรมงาน “พัทยาเคาท์ดาวน์ 2020” ในปีนี้ออกไปจากปฏิทินการท่องเที่ยวแล้ว ด้วยคาดหมายว่างานปีนี้หากมีการจัดงานคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าร่วมงานกว่า 3 แสนราย ซึ่งอาจเป็นเรื่องยากในการควบคุมและป้องกันอย่างทั่วถึง

อย่างไรก็ตามแม้จะไม่มีการจัดกิจกรรม “พัทยาเคาท์ดาวน์ 2020” แต่ก็คาดว่าในช่วงปีใหม่นี้จะมีนัก ท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนเป็นจำนวนมาก ด้วยภาคตะวันออกสถานการณ์ของปัญหาไม่ได้ลุกลามและน่าวิตกมาก จึงได้ขอความร่วมมือไปยังสถานประกอบการต่างๆหากมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นการภายในก็ให้แจ้งข้อมูลและแนวทางการปฏิบัติของการป้องกันตามมาตรการของ สบค.ที่กำหนดไว้ทั้งในเรื่องของเจลล้างมือ แมสปิดหน้า และระยะห่างหรือ Social Distancing และการรวมตัวกันไม่เกินกว่า 200 คนขึ้นไปเพื่อพิจารณาในการอนุญาต ขณะที่เมืองพัทยาเองก็ต้องออกสุ่มตรวจ เฝ้าระวัง และประชาสัมพันธ์ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆหรือจำเป็นต้อง “ตั้งการ์ดสูง” กว่าเดิม เพื่อลดปัญหาและสร้างความสบายใจให้กับประชา ชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ในช่วงเวลาดังกล่าว