หน้าแรก ข่าวท่องเที่ยว ศรชล.ร่วมอนุรักษ์ทะเลตราด กับเรือหลวงช้าง สร้างจุดขายการดำน้ำ

ศรชล.ร่วมอนุรักษ์ทะเลตราด กับเรือหลวงช้าง สร้างจุดขายการดำน้ำ

510
0
แบ่งปัน

นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ในฐานะ ผอ.ศรชล.จ.ตราด (ผอ.ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จว.ตราด) เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม ”ศรชล.ร่วมอนุรักษ์ทะเลตราด กับเรือหลวงช้าง” โดยมี น.อ.นฤพนธ์ วิไลธัญญา รอง ผอ.ศรชล.จ.ตราด กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน แลัประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ปลายสะพานบางเบ้า อ.เกาะช้าง จ.ตราด


นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการ จ.ตราด ในฐานะ ผอ.ศรชล.จ.ตราด ประธานในพิธี กล่าวว่า กิจกรรม ศรชล.ร่วมอนุรักษ์ทะเลตราด กับเรือหลวงช้าง เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรทางทะเล ในพื้นที่จังหวัดตราด ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว โดยมีเรือหลวงช้างเป็นจุดเด่นสำคัญ สร้างให้ผู้สนใจการดำน้ำเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ อ.เกาะช้าง จ.ตราด โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วนบูรณาการร่วมกัน ทำให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรทางทะล ในจังหวัดตราด ต่อไป


สำหรับการจัดกิจกรรม ศรชล.ร่วมอนุรักษ์ทะเลตราดในครั้งนี้ มีกิจกรรมประกอบด้วย การมอบธงราชนาวี จากผู้แทน ศรชล.ภาค ๑ การมอบทุ่นจากศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อใช้ในการผูกทุ่นแสดงตำแหน่งของเรือหลวงช้าง การมอบพันธุ์ปลาของกรมประมง การเก็บขยะชายทะเลจากกลุ่ม แทรซฮีโร่เกาะช้าง การสาธิตผู้ประสบภัยทางทะเลโดยอากาศยาน ขอบกองทัพเรือ รวมทั้งการเปิดเวทีเสวนา โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชน บอกเล่าความเป็นมาของเรือหลวงช้าง ที่มีคุณค่าต่อทรัพยากรทางทะเล อย่างมั่นคงและยั่งยืน การจัดกิจกรรมฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


ภาพ/ข่าว ปชส.ศรชล.จว.ตราด
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน