หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ สัตหีบ มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตผ่าวิกฤตโควิด 19เยียวยาประชาชนผู้เดือดร้อน

สัตหีบ มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตผ่าวิกฤตโควิด 19เยียวยาประชาชนผู้เดือดร้อน

325
0
แบ่งปัน

วันนี้ 26 ม.ค.64  นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี มาเป็นประธานในพิธีมอบ ชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตผ่าวิกฤตโควิด-19และหน้ากากอนามัย  ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ช ลบุรี โดยมี  นายวันชาติ วรรณพราหม ปลัดอาวุโสอำเภอสัตหีบ รักษาราชการแทน นายอำเภอสัตหีบ สมาชิกกิ่งกาดชาดอำเภอสัตหีบ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสัตหีบ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครประชาชนหมู่บ้าน ร่วมรับมอบชุดธารน้ำใจ

https://youtu.be/zfLPoXBgZ2c

นายวันชาติ วรรณพราหม กล่าวว่า ในพื้นที่อำเภอสัตหีบในครั้งนี้ ซึ่งมีประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจกสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19 ) ในเขตพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำนวน 142 รายกระจายอยู่ในพื้นที่5 ตำบล การมอบชุดธารน้ำใจในครั้งนี้เป็นการช่วยหลือเยียวยาประชาชนผู้เดือดร้อนจากภัยวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคโควิด ได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งในวันนี้ทางอำเอสัตหีบได้แจ้งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่มาเป็นตัวแทนประชาชนผู้เดือดร้อนดังกล่าวได้มารับชุดธารน้ำใจเพื่อน้ำไปมอบให้ ประชาชนในพื้นที่อีกต่อไป

นางสุภาพร เทียนไชย กล่าวว่า การมอบชุดธารน้ำใจในครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้เดือดร้อนจากภัยวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้ในระดับหนึ่ง และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น เนื่องจาก บางคน อาจประสบปัญหา ในเรื่องการดำรงชีพ ไม่มีงานทำ ผู้ถูกเลิกจ้างงาน ทำให้ขาดรายได้เลี้ยงครอบครัว จึงมอบ ชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตผ่าวิกฤตโควิด-19 เรา ก้าวผ่านวิกฤติไปได้ด้วยกัน

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323