หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ แม่ทัพเรือภาคที่ 1 นำทัพบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย

แม่ทัพเรือภาคที่ 1 นำทัพบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย

423
0
แบ่งปัน

พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 พร้อมด้วย คุณนุชนภา อินทร์พรหม ประธานชมรมภริยาทหารเรือ ทัพเรือภาคที่ 1 ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของทัพเรือภาคที่ 1 และกำลังพลในสังกัดทัพเรือภาคที่ 1 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ซึ่งเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ก่อนวันคล้ายวันสถาปนา ทัพเรือภาคที่ 1 ในวันที่ 11 มีนาคม 2564ในกิจกรรมนี้ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 พร้อมด้วยภริยา คณะผู้บังคับบัญชา และกำลังพล รวมทั้งสิ้น 50 นาย ร่วมกันบริจาคโลหิตแล้ว ยังได้มีการบริจาค น้ำดื่ม จำนวน 50 โหล และนมถั่วเหลือง จำนวน 100 กล่อง ให้กับ นาวาเอกหญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุน โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ เป็นผู้แทนในการรับมอบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย

พลังสามัคคีพลังราชนาวี

ภาพ/ข่าว : กองกิจการพลเรือนทัพเรือภาคที่ 1
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน