หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 พร้อมเลือกตั้งนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารชุดใหม่

สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 พร้อมเลือกตั้งนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารชุดใหม่

701
0
แบ่งปัน
https://youtu.be/jTwZnVhvB3w

เมื่อเวลา  14.00 น.  วันที่  17  มีนาคม  2564 ที่ห้องประชุมโรงแรมคริสตัล พาเลซ โฮเต็ล พัทยา  สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 โดยมีนายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุม  รวมถึงนาย วุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง  พร้อมด้วยนาย รณกิจ เอกสิงห์   รองนายกเมืองพัทยา  นายรัตนชัย  สุทธิเดชานัย  ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นางโสภิณ เทพจักร ที่ปรึกษาสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา พร้อมทั้งคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาเข้าร่วมในการประชุมและเป็นสักขีพยานในการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ในครั้งนี้

โดยในที่ประชุมนั้นมีการแนะนำตัว นาย วุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง ที่มารับตำแหน่งใหม่ จากนั้นทาง การท่องเที่ยวสำนักงานพัทยา ได้พูดถึงการตลาดการท่องเที่ยวของประเทศไทยรวมถึงเมืองพัทยา

              จากนั้นได้มีการแถลงผลงานปี 2563-2564 หลังจากที่ทางคณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบันได้ครบวาระลง ทางสมาคมฯ จึงได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญขึ้น โดยได้สรุปผลงานที่ทางสมาคมฯ ได้ร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ  ในการแก้ปัญหาการท่องเที่ยวในช่วงโควิด   จากนั้นเป็นการรายงานสรุปรายรับ – รายจ่ายของสมาคมฯ และต่อด้วยการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ประจำปีบริหาร 2564 – 2565 

โดย นาย รณกิจ เอกสิงห์   รองนายกเมืองพัทยา  เป็นประธานในการเลือกตั้งดังกล่าว  ทั้งนี้  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เลือกนายบุญอนันต์ พัฒนสิน   เป็นนายกสมาคมฯ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ  2  ปี  ซึ่งนายบุญอนันต์ พัฒนสิน   เป็นนายกสมาคมฯ   ได้กล่าวแสดงความขอบคุณที่ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกให้ดำรงตำแหน่ง และพร้อมจะเดินหน้าทำประโยชน์เพื่อสังคมและเมืองพัทยาต่อไปอย่างเต็มกำลัง โดยจะเพิ่มสมาชิกของสมาคมให้เพิ่มขึ้นเพื่อช่วยในการปรึกษาหารือในเรื่องต่างๆ  การส่งเสริมการท่องเที่ยวแนวใหม่ และช่วยช่วยกันสนับสนุนกิจกรรมงานต่างๆที่จะเกิดขึ้นในเมืองพัทยา

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323