หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ สัตหีบชุมชนเตยงามเปิดอบรมวอลเลย์บอลสร้างเยาวชนรักกีฬา

สัตหีบชุมชนเตยงามเปิดอบรมวอลเลย์บอลสร้างเยาวชนรักกีฬา

385
0
แบ่งปัน
https://youtu.be/wk7Pa7HhukM

นาวาตรี วาจีระ เพชรวิเชียร ประธานชุมชน เตยงาม
นาย กฤษติน มีลาภ ประธาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

                ที่ โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นาย กฤษติน มีลาภ ประธาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์   มาเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายวอลเลย์บอล เด็กและเยาวชน โดยมี  นาวาตรี วาจีระ เพชรวิเชียร ประธานชุมชนเตยงามพร้อม คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ ตลอดจนนักเรียนที่เข้ารับการอบรม  ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม

                นาวาตรี วาจีระ เพชรวิเชียร ประธานชุมชน เตยงาม ในฐานะผู้จัดทำโครงการฯ กล่าวว่า สำหรับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อให้เข้าผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้เบื้องต้น มีทักษะ มีความสามารถ ด้านการกีฬา วอลเลย์บอล และเป็นเป็นการเสริมสร้างสุขภาพให้เยาวชน รักการออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด เกิดความรัก ความสามัคคีในชุมชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะได้ทราบถึง การเล่นกีฬา อย่างปลอดภัยและถูกต้องตามหลักการ

นาย กฤษติน มีลาภ กล่าวว่า ในฐานะประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ กล่าวว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยมุ่งเน้นให้เกิดกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นหลัก การออกกำลังกายจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งในการสร้างสุขภาพให้แข็งแรง ทำให้ร่างกายมีภูมิต้านทานโรค คนทุกเพศทุกวัยสามารถออกกำลังกายเพื่อการมีสุขภาพที่แข็งแรงได้ โดยเฉพาะเยาวชนที่จะเป็นกำลังของชาติในอนาคต อีกทั้งการออกกำลังกายเป็นการเวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และช่วยห่างไกลยาเสพติดด้วย

อุดมเกียรติ ทิพย์ศรีกุล/นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 082-9144646 094-5565622 /086-3684323