หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ กพร.ทร. ร่วมมูลนิธิและชมรมลูกเสือ นำ นร. 200 คน ปลูกป่าชายเลน ปลูกจิตสำนึกเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม

กพร.ทร. ร่วมมูลนิธิและชมรมลูกเสือ นำ นร. 200 คน ปลูกป่าชายเลน ปลูกจิตสำนึกเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม

366
0
แบ่งปัน

กองทัพเรือ โดยกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ (กพร.ทร.) ร่วมกับ มูลนิธิสายธรรมจันทร์ สโมสรลูกเสือนิติธรรม และชมรมลูกเสือสัมพันธ์ นำนักเรียนและครูในพื้นที่ กทม. ประกอบด้วย รร.สตรีวัดระฆัง รร.สวนอนันต์รร.ราชวินิตบางเขน รร.โยธินบูรณะ รร.พุทธจักรวิทยา รร.วัดราชาธิวาสวิหารรร.สายธรรมจันทร์จ.ราชบุรี รร.กุศลวิทยา จ.สมุทรสาคร รวม 200 คน จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน โครงการปลูกจิตสำนึกเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม


โดยมี พล.ร.ต.กฤษณ์ พิมมานนท์รอง จก.กพร.ทร. เป็นประธานและ พล.ร.ต.ไพฑูรย์ ปัญญสิน ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานมูลนิธิสายธรรมจันทร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และความเป็นของ
โครงการฯ ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ เมื่อ 6 เม.ย.64 ที่ผ่านมา


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน