หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ปิดหาดท่องเที่ยวทหารเรือสัตหีบงดกิจกรรมการรวมตัวป้องกันโควิดระลอกใหม่

ปิดหาดท่องเที่ยวทหารเรือสัตหีบงดกิจกรรมการรวมตัวป้องกันโควิดระลอกใหม่

706
0
แบ่งปัน
https://youtu.be/hfGFbx1krlQ

                        ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดฯ เชื้อไวรัสโควิด-19 รอบใหม่ มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น หาดท่องเที่ยวในความดูแลของกองทัพเรือ ในพื้นที่สัตหีบทั้งหมดทุกหาด ได้มีการประกาศปิดหาดพร้อมแจ้งให้นักท่องเที่ยวและประชาชนรับทราบ  ตามที่ พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ได้กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบใหม่ ของกองทัพเรือให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี   โดย นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี   ที่ออกคำสั่งพื้นที่บริเวณชายหาด ชายทะเล อ่างเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ห้ามจัดให้มีการมั่วสุม รวมกลุ่มดื่มแอลกอฮอล์ อันเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค หรือเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อน วุ่นวาย แก่ประชาชนบริเวณใกล้เคียงในทุกรูปแบบ เว้นแต่เป็นการออกกำลังกาย การเล่น หรือแข่งขันกีฬา หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีเห็นชอบ

               สำหรับหาดที่ปิดให้บริการชั่วคราวตามมาตราการรับมือการระบาด โควิด-19 รอบใหม่ ของกองทัพเรือ เช่น ชายหาดดงตาล หาดอ่าวเตยงาม หาดสอ หาดทรายแก้ว และชายหาดอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวมาที่อยู่ในหน่วยทหารเรือพื้นที่อำเภอสัตหีบ ขอปิดให้บริการชั่วคราว ร่วมไปถึงหาดนาจอมเทียน ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย     

                 .   สำหรับชายหาดบางเสร่ ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลบางเสร่ ยังคงเปิดให้นักท่องเที่ยวมาใช้บริการได้ตามปกติ แต่ห้ามร้านค้าจำหน่ายสุรา และห้ามนักท่องเที่ยวเอาสุรามานั่งดื้ม ร่วมไปถึงให้นั่งเว้นระยะห่าง ถ้าฝ่าฝืนมีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เพื่อเป็นการช่วยเหลือแม่ค้า ที่ขายของตามแนวชายหาด ยังสามารถหารายได้จากการท่องเที่ยวมาดูแลครอบครัวในช่วงนี้  

     ซึ่งหาดส่วนใหญ่ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้พร้อมใจกันประกาศปิดบริการไปก่อน เพื่อเป็นการป้องกันการมาร่วมตัวของนักท่องเที่ยวเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบใหม่ สำหรับหาดที่ยังเปิดให้บริการอยู่ก็ต้องปฎิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี  ห้ามจัดให้มีการมั่วสุม รวมกลุ่มดื่มแอลกอฮอล์ อันเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค หรือเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อน วุ่นวาย แก่ประชาชนบริเวณใกล้เคียงในทุกรูปแบบ เว้นแต่เป็นการออกกำลังกาย การเล่น หรือแข่งขันกีฬา หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี   ” หากผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้อาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถนการณ์ฉุกเฉิน  ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ