หน้าแรก ข่าวสังคม สถาปนาครบรอบ 28 ปีทัพเรือภาคที่1หน่วยรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

สถาปนาครบรอบ 28 ปีทัพเรือภาคที่1หน่วยรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

652
0
แบ่งปัน

วันนี้ 11 มี.ค.63 พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์  บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 28   แห่งการก่อตั้ง ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี พลเรือเอก ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ อดีตผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือพื้นที่สัตหีบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนได้เดินทางนำกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี ซึ่งก่อนเข้าในบริเวณพิธี ทางทัพเรือภาคที่1 ได้จัดให้มีจุดคัดกรองตรวจวัดไข้และมีเจลล้างมือ หน้ากากอนามัยค่อยให้บริการให้กับผู้ที่เดินทางมาร่วมงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันตามสถานการป้องกันไวรัส COVID  19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้

https://youtu.be/1Yt5U8YJXlY

       ซึ่งได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป มาสวดพระพุทธมนต์ พร้อมประพรมน้ำพระพุทธมนต์ และฉันภัตตาหารเพล เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน กำลังพล และเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ และพลทหารในสังกัดที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ไปแล้ว ซึ่งหลังจากที่เสร็จสิ้นพิธีทางศาสนาแล้วนั้น ได้จัดให้มีกิจกรรมปลูกต้นไม้ มงคลประกอบ ด้วยต้นพะยูง ต้นรวงผึ้ง ต้น ทรงบาดาลและต้นตะบัน จำนวน100 ต้น โดยมี พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์  บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 พร้อมด้วยภริยา อดีตผู้บังคับบัญชา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมกันปลูกต้นไม้แบบเชิงตระกร้า เพื่อนำไปปลูกยังสถานที่ต่างๆที่จัดเตรียมไว้ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 28 อีกด้วย

               เพลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์  กล่าว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาทัพเรือภาคที่ 1 ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง นับเป็นปีที่ 28 ที่หน่วยได้ถือกำเนิดมาจากการที่กระทรวงกลาโหมได้จัดตั้งหน่วยงาน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานทางทะเล เพื่อรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติ เมื่อมีภัยคุกคามจากภายในและภายนอกประเทศ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและบริเวณชายฝั่งภายในพื้นที่รับผิดชอบ โดยใช้ชื่อว่ากองเรือภาคที่ 1 ขึ้นตรงต่อกองเรือยุทธการ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2535 และมีการพัฒนาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ได้ปรับเปลี่ยนเป็น ทัพเรือภาคที่ 1 ขึ้นตรงต่อกองทัพเรือ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2552

     นอกจากนี้แล้ว กองทัพเรือ ยังได้มอบหมายให้ ทัพเรือภาคที่ 1 รับผิดชอบงานเพิ่มขึ้นจากภารกิจปกติ เช่น ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต 1 หรือ ศรเชล.เขต 1 ศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติทางทะเล เขตทัพเรือภาคที่ 1 สำนักงาน

ควบคุมเรือพาณิชย์และเรือประมงทัพ เรือภาคที่ 1 และศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือเกาะช้าง นับได้ว่าทัพเรือภาคที่ 1 เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญ ในการปฏิบัติงานทั่วไป ทั้งยามสงบและยามสงคราม สำหรับการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสบความสำเร็จด้วยดี และผลงานต่างๆ ที่สำเร็จลงได้ ก็เนื่องจากเพื่อนข้าราชการ ทหาร และพนักงานราชการ ในสังกัด ทัพเรือภาคที่ 1 ได้ให้ความร่วมมือ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ซึ่งผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นในกองทัพเรือ ได้รับทราบถึงความตั้งใจ ความสามัคคี และความร่วมมือร่วมใจ ของพวกเราได้เป็นอย่างดี และขอให้เราได้ช่วยกันรักษาความดีนี้ไว้ให้คงอยู่ตลอดไป

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here