หน้าแรก ข่าวสังคม อำเภอสัตหีบยิ้มเคลื่อนที่บริการ ปชช เน้นแนะนำป้องกันไวรัส โควิด 19

อำเภอสัตหีบยิ้มเคลื่อนที่บริการ ปชช เน้นแนะนำป้องกันไวรัส โควิด 19

572
0
แบ่งปัน

     วันนี้ 16 มี.ค.63 นาย อนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานเปิดโครงการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดราษฎร์สามัคคี กม.10 ต.พูลตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี นาย วิษณุ โตสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง นาย สถิระ เผือกประพันธ์ (ดร.เอ) สมาชิกผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี เขต 8 หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ  ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้สูงอายุ ประชาชน เข้าร่วมในโครงการ

https://youtu.be/QUW-gZEgIP8

     สำหรับ การจัดโครงการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2563 เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการจากหน่วยงานภาครัฐที่ออกให้บริการนอกพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จ ตลอดจนเพื่อให้หน่วยงานและส่วนราชการบูร ณาการร่วมกันในการให้บริการประชาชน เพื่อรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชน กับหน่วยงานรัฐ นำไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

     นาย อนุชา อินทศร กล่าวว่า วันนี้อำเภอสัตหีบได้นำหน่วยงานมาให้บริการด้านต่างๆ กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อจะได้รับรู้ รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และมีการอบรมให้ความรู้ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพ่อหลวง นำศูนย์ดำรงธรรมมารับเรื่องราวร้องทุกข์ สำรวจหาข้อมูลผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ เพื่อให้เข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐเป็นต้น พร้อมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิค-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here