หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ แสมสารอิ่มท้อง ทัพเรือภาคที่ 1 เเพ็คใจใส่กล่อง ส่งข้าวถึงบ้าน เพื่อ พี่น้องประชาชน

แสมสารอิ่มท้อง ทัพเรือภาคที่ 1 เเพ็คใจใส่กล่อง ส่งข้าวถึงบ้าน เพื่อ พี่น้องประชาชน

463
0
แบ่งปัน
https://youtu.be/CcT4lxbA77c

ตามที่ทัพเรือภาคที่ 1 ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรม..ทหารเรือรวมใจส่งข้าวกล่องถึงบ้าน “เเพ็คใจใส่กล่องเพื่อพี่น้องสัตหีบ” ของกองเรือยุทธการ ระหว่างวันที่ 28 เม.ย. – 1 พ.ค. 63 นั้น ในวันนี้ 29 เม.ย. 63 พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 มอบหมายให้ พลเรือตรี จรัญวีร์ ญาดี รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1เป็นผู้แทน พร้อมด้วยคณะนายทหาร แจกข้าวกล่องส่งถึงบ้านให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ตามที่ กองเรือยุทธการได้แบ่งมอบพื้นที่ตำบลรับผิดชอบ จำนวน 480 กล่อง ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 เพื่อเป็นการให้กำลังใจพี่น้องประชาชน และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัสโควิด-19 โดยได้รับความร่วมมือจาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนในพื้นที่ร่วมกัน คัดกรอง อำนวยความสะดวกและชี้แจงประชาชนให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคฯ อย่างเคร่งครัด

สำหรับการแจกข้าวกล่องให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลแสมสารของทัพเรือภาคที่๑ ในห้วงเวลาดังกล่าว อีก ๒ วันที่เหลือนั้น จะกระจายทั่วทุกหมู่บ้านของตำบลแสมสาร ตามแผนที่ได้จัดเตรียมไว้ โดยการประสานผ่าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323