หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ นักรบนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด 19

นักรบนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด 19

441
0
แบ่งปัน
https://youtu.be/GqiilIxW9Vw

นาวิกโยธิน กองทัพเรือ มอบเงินช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ครอบครัวละ 1,200 บาท โดยทุกคนต้องสวมหน้กากอนามัย  ผ่านการตรวจวัดไข้ ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จัดระเบียบระยะห่าง มอบอาหารกล่องและน้ำดื่มให้กับผู้ร่วมงานทุกคนตามมาตรการ ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มงวด

     จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 ทำให้ข้าราชการ และครอบครัวของทหารนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ไม่สามารถใช้ชีวิตและประกอบอา ชีพได้อย่างปกติ บางครอบครัวภรรยาถูกเลิกจ้างงาน บางครอบครัวที่ค้าขายไม่สามารถค้าขายได้ตามปกติ บางครอบ ครัวที่เปิดร้านตัดผมหรือร้านเสริมสวยถูกสั่งปิด ทำให้ครอบครัวขาดรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย จึงมีความยากลำ บากในการดำเนินชีวิตมากขึ้น

      ในวันนี้ 27 พ.ค.63 พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันท์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มีความห่วงใยในกำลังพล และครอบครัวในสังกัด ที่พักอาศัยในอาคารพักอาศัยของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการ จัดอาคารสำหรับพักอาศัยของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร สำรวจความต้องการ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ โควิด 19 ในครั้งนี้ จำนวน 385 ครัวเรือน

     โดยมอบเป็นคูปองเงินสดสำหรับใช้ซื้อสิ่งของภายใน กิจการร้านค้าหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ครอบครัวละ 1,200 บาท โดยมีผู้บังคับบัญชาของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมมอบให้กับกำลังพลและครอบครัวของทหารนาวิกโยธิน ณ อาคารอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี    ยังความดีใจและซาบซึ้งใจในความห่วงใยของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อกำลังพลและครอบครัวของทหารนาวิกโยธิน กองทัพเรือ เป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้แล้วยังได้มีการสำรวจ เพื่อให้การช่วยเหลือกำลังพลของ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ในพื้นที่อื่นๆ ต่อไปด้วย

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323