หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผบ.ทร.ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทหารใหม่พลัด3 ดูความเป็นอยู่ ห่วงใย ในสถานการณ์โควิด19

ผบ.ทร.ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทหารใหม่พลัด3 ดูความเป็นอยู่ ห่วงใย ในสถานการณ์โควิด19

392
0
แบ่งปัน

พร้อมเลี้ยงอาหารทะเลที่สั่งมาจากจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักเรียนพลทหารกองประจำการและเพื่อช่วยเหลือธุรกิจภาคประมง ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด ระลอกใหม่ ให้ประชาชนมั่นใจอาหารทะเลปลอดภัย แน่นอน

https://youtu.be/IFlS4C933O0

 วันนี้ 11 ก.พ.64 พลเรือเอก ชาติชาย  ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ  ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งให้โอวาทแก่ทหารกองประจำการ ในส่วนของกองทัพเรือผลัดที่ 3/63 จำนวน 4,797 นาย ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการเข้ารับการอบรมทหารใหม่ ณ  ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และ ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  โดยภายหลังจากการตรวจเยี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้จัดให้มีการเลี้ยงอาหาร ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากอาหารทะเลที่กองทัพเรือจัดซื้อมาจากจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ทหารใหม่  รวมถึงเพื่อช่วยเหลือธุรกิจภาคประมง ที่ได้รับผลกระทบจากแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

           ทั้งนี้ ในเวลา 09.00 น. เมื่อ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เดินทางมาถึง ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง  พลเรือตรี อุทัย ชีวะสุทธิ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ได้ให้การต้อนรับพร้อมทั้งเชิญ ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ บริเวณหน้าเสาธงกองบังคับการศูนย์การฝึกฯ  จากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้โอวาทพร้อมทักทายกำลังพล และทหารใหม่ที่เข้ารับการฝึก จำนวน 2,399 นาย 

       ต่อมาในเวลา 10.20 น. ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เดินทางต่อไปยัง ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โดยมี พลเรือโท  รณรงค์  สิทธินันทน์  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับพร้อมทั้งเชิญ ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ  จากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้กล่าวให้โอวาท พร้อมทักทายกำลังพล และทหารใหม่ที่เข้ารับการฝึก จำนวน  2,398 นาย 

    ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เน้นย้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้กองทัพเรือให้ความสำคัญเป็นอย่างมากดังนั้นการฝึกหลักสูตรพลทหารใหม่ภาคสาธารณะ ผลัดที่ 3/63 ซึ่งมีกำลังพลเป็นจำนวนมากที่เดินทางมาจากหลากหลายพื้นที่เพื่อมาเข้ารับการฝึก จึงมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกท่านปลอดภัยจากโรคติดต่อดังกล่าว ซึ่งจากการดำเนินการที่ผ่านมานับตั้งแต่การเดินทางมารายงานตัวเข้ารับการฝึก  โดยกองทัพเรือ ได้มีการเตรียมความพร้อมในทุกรายละเอียดตั้งแต่การจัดรถรับส่งพร้อมทีมแพทย์เพื่อดูแลอย่างใกล้ชิดขณะเดินทางมาจากภูมิลำเนา การจัดสถานที่คัดกรองอย่างละเอียดก่อนเข้ามายังหน่วยฝึก การจัดเตรียมที่พักอาศัยและสถานที่รับประทานอาหารตลอดจนรูปแบบการฝึกต่าง ๆ ที่ตอบสนองต่อการป้องกันการติดเชื้อ ซึ่งการเตรียมการทั้งหมดในภาพรวมนี้ ได้ผ่านการวางแผนอย่างประณีต เพื่อทำให้ทหารกองประจำการทุกนายที่เข้ารับการฝึกในผลัดนี้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ทหารกองประจำการทุกนาย ตั้งใจรับการฝึกหลักสูตรพลทหารอย่างเต็มกำลังต่อไป โดยการฝึกหลักสูตรทหารใหม่ภาคสาธารณะ ของทหารกองประจำการ ผลัดที่ 3/63 นั้น นับเป็นรายการฝึกที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้กองทัพเรือได้จัดสรรงบประมาณและให้การสนับสนุนทุกรูปแบบเพื่อที่จะสร้างให้พวกทหารใหม่ทุกนายเป็นทหารกองประจำการที่มีประสิทธิภาพมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจตลอดจนมีระเบียบวินัยที่ดีพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่รับใช้ชาติในหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับทหารใหม่ ทหารกองประจำการ ในส่วนของกองทัพเรือผลัด 3/63  ที่เข้ารับการฝึกในครั้งนี้  ได้เข้ารายงานตัวระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งจะทำการฝึกเป็นระยะเวลา 45 วัน ก่อนแยกย้ายประจำการในหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ โดยกองทัพเรือ ได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมการรายงานตัวของทหารใหม่ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มีการซักซ้อมเจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องถึงขั้นตอนในการปฏิบัติต่าง ๆ อย่างละเอียด  ตั้งแต่ก่อนวันเข้ารายงานตัว  ตลอดจนเมื่อเข้ามาทำการฝึกในหน่วยของทหารเรือเเล้วยังมีมาตรการต่าง ๆ ในการปฏิบัติตลอดเวลา เพื่อให้ทุกคนได้รับการฝึกฝนทั้งร่างกายเเละจิตใจ เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกเเล้วพร้อมจะปฏิบัติงานในหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือทันที เเละเป็นคนดีมีคุณภาพต่อสังคมเมื่อปลดประการออกไปเเล้ว

                        ในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้จัดให้มีการเลี้ยงอาหาร ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากอาหารทะเลที่กองทัพเรือจัดซื้อมาจากจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ทหารใหม่ทุกนาย  รวมถึงเพื่อช่วยเหลือธุรกิจภาคประมง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ รวมทั้งเป็นความสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในการบริโภคอาหารทะเลที่มีความปลอดภัย โดย​ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสมุทรสาคร​ ได้ดำเนินการจัดหาอาหารทะเลสด​ ประกอบด้วยกุ้ง​ หมึก​ และปลาทะเล จำน​วน​ 3,000 กิโลกรัม จาก กลุ่มเรือประมงพาณิชย์ ที่เข้าร่วมโครงการตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID – 19  โดยเจ้าหน้าที่จาก กรมแพทย์ทหารเรือ ในกลุ่มแรงงานเรือประมง จำนวน 126 ลำ และกลุ่มแรงงานท่าเทียบเรือ 16 แห่ง โดยรถแช่แข็ง​บรรทุกผลิตภัณฑ์อาหารทะเล ได้เดินทางจากองค์การสะพานปลาสมุทรสาคร​ มาถึงยัง​ ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งเมื่อคืนที่ผ่านมา สำหรับการจัดซื้ออาหารทะเลในครั้งนี้​ เป็นการดำเนินการครั้งที่​ 2 โดยการดำเนินการในครั้งแรก​ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323