หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ รร.สิงห์สมุทรจัดวันเกียรติยศให้นักเรียนชั้นม.6 พร้อมมอบดอกไม้ก่อนอำลาสถาบัน

รร.สิงห์สมุทรจัดวันเกียรติยศให้นักเรียนชั้นม.6 พร้อมมอบดอกไม้ก่อนอำลาสถาบัน

508
0
แบ่งปัน
https://youtu.be/YLI8IEkJizM

วันนี้ 4 มี.ค.64 นาย คงเดช โชติจำลอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สมุทรเป็นประธานพร้อม นำคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ และ นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร จัดกิจกรรม วันเกียรติยศ ลูกน้ำเงิน-ขาว แสดงความยินดี นักเรียนจบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563  และนักเรียนที่สามารถเอนทร้านซ์ สอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ ณ โดม โรงเรียนสิงห์สมุทร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

นาง ปิยาภรณ์ ใจตรง หัวหน้างานแนะแนว กล่าวว่า กิจกรรมวันเกียรติยศลูกน้ำเงิน – ขาว ประจำปีการศึกษา 2563 นี้ เป็นกิจกรรม ที่จะประกาศยกย่อง ชื่นชม สร้างเสริมกำลังใจ ให้กับนักเรียนที่เป็นแบบอย่างที่ดีและได้สร้างชื่อเสียง สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อโรงเรียน และสังคมอย่างเป็นรูปธรรมเป็นที่ประจักษ์ โดยมีการมอบโล่เกียรติยศ ให้กับนักเรียนะสับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมอบเกียรติบัตรดีเด่นให้กับ นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันระดับประเทศ จำนวน 23 คน และกิจกรรมในวันนี้เป็นการแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จะจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 609 คน และรุ่นน้องได้แสดงความยินดีกับรุ่นพี่ และมีการมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในรอบแรก ทั้งในสถาบันการศึกษาของรัฐ เอกชน และสถาบันอาชีวศึกษาจำนวน 118 คน

นาย คงเดช โชติจำลอง กล่าวว่า เพื่อเป็นการแสดงความยินดี ชื่นชม และสร้างขวัญ กำลังใจ ให้กับนักเรียนทาง โรงเรียนจึงได้จัดงาน “วันเกียรติยศลูกน้ำเงิน-ขาว” ขึ้นจึงได้จัดให้มีพิธีมอบดอกกุหลาบ ซึ่งเป็นสื่อแทน ความรัก ความอบอุ่น และความห่วงใย ที่มีให้กับลูกศิษย์และศิษย์รุ่นน้องแสดงความดีใจกับรุ่นพี่ เพื่อเป็นอีก 1 ประเพณีของโรงเรียนสิงห์สมุทร จึงขอให้ลูกศิษย์มีความเพียรพยายามกับการที่ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นส่วนนักเรียนรุ่นน้องก็ต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่อจะได้ไปให้ถึงจุดหมายที่ต้องการของตนเอง แต่สิ่งสำคัญที่นักเรียนไม่ควรลืมคือต้องเป็นคนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ด้วยดังคำที่ว่า ความรู้คู่คุณธรรม

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323