หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ สถาปนาครบรอบ 29 ปี ทัพเรือภาคที่1หน่วยรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

สถาปนาครบรอบ 29 ปี ทัพเรือภาคที่1หน่วยรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

439
0
แบ่งปัน
https://youtu.be/NE089pevyuo

วันนี้ 11 มี.ค.64 พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 29 แห่งการก่อตั้ง พร้อมมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ พนักงานราชการ  ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี อดีตผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือพื้นที่สัตหีบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนได้เดินทางนำกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี  

ซึ่งได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป มาสวดพระพุทธมนต์ พร้อมประพรมน้ำพระพุทธมนต์ และฉันภัตตาหารเพล เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน กำลังพล และเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ และพลทหารในสังกัดที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ไปแล้ว

พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาทัพเรือภาคที่ 1 ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง นับเป็นปีที่ 29 ที่หน่วยได้ถือกำเนิดมาจากการที่กระทรวงกลาโหมได้จัดตั้งหน่วยงาน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานทางทะเล เพื่อรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติ เมื่อมีภัยคุกคามจากภายในและภายนอกประเทศ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและบริเวณชายฝั่งภายในพื้นที่รับผิดชอบ โดยใช้ชื่อว่ากองเรือภาคที่ 1 ขึ้นตรงต่อกองเรือยุทธการ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2535 และมีการพัฒนาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ได้ปรับเปลี่ยนเป็น ทัพเรือภาคที่ 1 ขึ้นตรงต่อกองทัพเรือ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2552

จากนั้นได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการ พนักงานราชการในสังกัด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 29  เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการศึกษาและเพื่อ เป็นขวัญและกำลังใจ โดยคัดเลือกให้ไห้ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 98 คน รวมเป็นทั้งสิ้น 294,000 บาท ซึ่งใช้งบประมาณจากสวัสดิการ ทัพเรือภาคที่1 และได้รับการสนับสนุน จากหน่วยงานและบริษัทเอกชนต่างๆในการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323