หน้าแรก ข่าวการเมือง โค้งสุดท้าย ทนายตั้มผู้สมัคร สท อิสระ1เดียวเดินเคาะประตูบ้านขอเข้าทำหน้าที่ในสภา

โค้งสุดท้าย ทนายตั้มผู้สมัคร สท อิสระ1เดียวเดินเคาะประตูบ้านขอเข้าทำหน้าที่ในสภา

504
0
แบ่งปัน

นายประทีป นาคบังเกิด หรือทนายตั้ม อดีตผู้สมัคร สจ.ชลบุรี เขตสัตหีบ ผู้สมัคร สท.อิสระ เบอร์ 7 เขต 1 เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ 1 เดียวที่ขออาสาเข้ามาทำงานเพื่อชาวบ้านเขตรอุดมศักดิ์

https://youtu.be/GUZLlKrkv9A


ทนายตั้มกล่าวว่า ขออาสาผลักดันการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อย่างจริงจัง เน้นการทำงานของสมาชิก สท.ทุกท่าน ผู้บริหารทุกท่าน ข้าราชการ ต้องทำงานถูกต้องเป็นธรรม ปฏิบัติต่อประชาชนอย่างมิตรไมตรี สุภาพเรียบร้อย งบประมาณของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ทระดับสองถึงสามร้อยล้านบาทต่อปีโดยประมาณ ต้องถูกพิจารณานำมาใช้ เพื่อชาวบ้าน และท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า


งดเว้นการนำบุคคลกรที่ไม่มีคุณภาพเข้ามาปฏิบัติงานในเทศบาลเขตรอุดมศักดิ์ จัดการระบบเส้นสายฝากเข้าทำงาน จัดให้มีงานสอบแข่งขันเข้าปฏิบัติงานอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตามแบบที่ทางราชการกำหนด ลองใช้ผม นายประทีป นาคบังเกิด ทนายต้ม ผู้สมัคร สท. อิสระ เบอร์ 7 เทศบาลตำบาลเขตรอุดมศักดิ์ เพียงคนเดียวที่จะเข้ามาทำงานเพื่อชาวบ้านเขตรอุดมศักดิ์ จริง ๆ


สำหรับการเลือกตั้ง นายก-ส.ท.เขตรอุดมศักดิ์ ในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ทีม ประกอบด้วย กลุ่มฅนรักสัตหีบ ด้วยนโยบาย สร้างคุณภาพขีวิต เศรษฐกิจก้าวหน้า พัฒนาแบบมีส่วนร่วม นำโดย นายไพโรจน์ มาลากุล ณ ยุธยา ผู้สมัครนายก หมายเลข 1 มีผู้สมัคร สท.ทั้งสองเขต หมายเลข 1- 6 ทีมที่ 2 ผู้สมัครนายก หมายเลข 2 ครูแป้น นางช่อทิพย์ ม่วงงงาม มี สท.เขต 1 หมายเลข 8-13 สท.เขต 2 หมายเลข 7-12 และ ด้วยนโยบาย ขอให้เราเป็นผู้รับใช้ เพื่อพัฒนาสัตหีบ โปรดเชื่อมั่น เราทำจริง และ นายประทีป นาคบังเกิด หรือทนายตั้ม อดีตผู้สมัคร สจ.ชลบุรี เขตสัตหีบ ผู้สมัคร สท.อิสระ เบอร์ 7 เขต 1 โดยในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 8.00 – 17.00 น. จะเป็นวันตัดสินว่า ทีมใดจะมีโอกาสเข้าไปทำหน้าที่ในสภาของ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศัดดิ์