หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ เมืองพัทยาสนธิกำลังปกครองตำรวจตรวจเข้มห้ามดื่มสุราชายหาด ป้องกันแพร่ระบาดโควิด19

เมืองพัทยาสนธิกำลังปกครองตำรวจตรวจเข้มห้ามดื่มสุราชายหาด ป้องกันแพร่ระบาดโควิด19

430
0
แบ่งปัน
https://youtu.be/SBSTuASoTWs

ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดซลบุรีมีคำสั่งเรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิต 19 กำหนดให้พื้นที่บริเวณชายหาด ชายทะเล อ่างเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ห้ามจัดให้มีการมั่วสุม รวมกลุ่มดื่มแอลกอฮอล์ อันเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค หรือเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อน วุ่นวาย แก่ประชาชนบริเวณใกล้เคียงในทุกรูปแบบ เว้นแต่เป็นการออกกำลังกาย การเล่น หรือแข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีเห็นชอบให้มีการจัดขึ้นภายใต้มาตรการที่กำหนด

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2564 นายรณกิจ เอกสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา นายพรชัย สังข์เอียด ปลัดอำเภอบางละมุง สนธิกำลังเจ้าหน้าที่เมืองพัทยา เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองพัทยา ปล่อยแถวออกตรวจ บริเวณชายหาดพัทยา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ออกประชาสัมพันธ์ห้ามตั้งวงดื่มสุราบนชายหาด ตามมาตรการของศบค.เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19


โดยเจ้าหน้าที่ได้กระจายกำลังเดินเท้าประชาสัมพันธ์ตลอดชายหาดพัทยา ที่มีกลุ่มนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวพักผ่อนเป็นจำนวนมาก ซึ่งก็ยังไม่พบผู้กระทำผิดนั่งดื่มสุราแต่อย่างใด จึงได้ประชาสัมพันธ์ไว้ หากมีการกระทำผิดจะต้องถูกดำเนินคดีจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จึงขอฝากเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่าฝ่าฝืนโดยเด็ดขาด